ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ของวาสนา เกียรติภัทรชัย

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง - นามสกุล วาสนา เกียรติภัทรชัย
ชื่อเล่น นก

กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คณะ ครุศาสตร์
สาขา ปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 534186030
ที่อยู่
6/2 หมู่ 2 ตำบล ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180